Kontakty

Starosta obce: Anna Václavíková

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ing. Pavel Jancík – zástupca starostu

Emília Dundeková
Michal Fujerík
Ing. Mária Ofúkaná 
Miroslava Sasová
Ing. Miroslav Hajský
Dana Hlinková - poslankyňa od 25.10.2017

 

Pavol Janoško - vzdal sa mandátu poslanca k 7.9.2017

Dochádzka poslancov OZ

Kontrolór obce:

Pracovníci obecného úradu:

Andrea Janíčková - ekonomika obce , učtovníctvo, pokladňa
Ing. Andrea Gabčanová -dane a poplatky, pokladňa, evidencia obyvateľstva, kultúra, sociálna agenda, stavebná agenda
Ing. Marcela Čelková – stavebná agenda, spoločný stavebný úrad je v Dohňanoch

Kronikár obce:

Ing. Ľudmila Klusová

 

Komisie:


Komisia pre kultúru , šport a sociálne zabezpečenie:

Predseda: Ing. Miroslav Hajský 
Členovia: Emília Dundeková, Michal Fujerík, Ing. Mária Ofúkaná, Mgr. Katarína Brezinová, Zuzana Ofúkaná, Pavol Špalek, Miroslav Václavík

Komisia pre verejný záujem, prešetrovanie sťažností a ochranu verejného poriadku:

Predseda: Miroslava Sasová 
Členonovia: poslanci OZ

Komisia finančná:

Predseda: Miroslava Sasová 
Členovia: Ing. Mária Ofúkaná, Ing. Pavel Jancík

Komisia stavebná , územnoplánovacia a životného prostredia:

Predseda: Ing. Pavel Jancík
Členovia: Milan Chovanec, Miroslav Václavík, Ing. Iveta Kmošenová

 
© 2011 obecmestecko.sk